Coaching

Leden van de Raad van Bestuur

Het coachen van de leden van de Raad van Bestuur, het doorzien van de vaak eenzame positie van de leden en het aansturen en ondersteunen voor een objectieve resultaatgerichte aanpak draagt bij aan het succes van een organisatie. Leeftijd, ervaring, inlevingsvermogen en inhoudelijke kennis van Jacqueline Höcker dragen bij aan het succesvol coachen van de leden van de Raad van Bestuur. Ik hecht veel waarde aan betrokkenheid, integriteit, openheid en respect. Spiegelend, stimulerend, inzicht gevend en passie.

Directie en Management

Een organisatie staat of valt met het functioneren van de topfuncties. Het besturen van een onderneming of organisatie gaat over het bereiken van de doelstellingen en het (her)formuleren daarvan. Strategie, financieel beheer, marketing en innovatie zijn de gebieden waar het management zich op richt. Niet deze gebieden alleen maar de interactie en persoonlijke bijdrage van mensen en medewerkers dragen bij tot een succesverhaal of niet. Ik richt mij op de mens en zijn of haar professioneel leiderschap en persoonlijke ontwikkeling van de persoon, in verbinding met team en organisatie. Het inzichtelijk maken van dynamische processen binnen de organisatiecultuur en het verbinden en samenbrengen van mens en talent!

Teams

Wat een resultaat en betrokkenheid kan gehaald worden uit een werkelijk hecht team! Het werkelijk leren zien en erkennen van elkaar als teamlid maar ook het vermogen om als team elkaar feedback te geven en aan te moedigen, maken een team krachtig en succesvol. Team Coaching heeft als doel, de verborgen onrechtmatigheden te benoemen en te transformeren en een open communicatie op gang te brengen met behoud van respect en wederzijds vertrouwen. Hierdoor zal een evenwichtig en harmonieus team gevormd worden met als uiteindelijk doel: Resultaat en een gezonde werknemerspositie. Een belangrijk aspect bij Team Coaching is, afhankelijk van de doelstelling, het aanreiken van kennis om elkaar te coachen en te sturen op gedrag en leervermogen. Team Coaching kan met gelijkwaardige collega’s zijn maar ook een team gevormd uit alle lagen van een organisatie.

Competentie

Wat wil je ontwikkelen? Wat wil je verbeteren? Wat is je doel? Wat heb je nodig om jouw resultaat te behalen? Welk talent heb je en hoe bewust ben jij van dat talent? Wat is je zwakte en hoe kunnen jouw sterke kanten je helpen om jouw kwaliteiten en competenties te versterken? Ben je bereidwillig het allerbeste uit jezelf te halen en sta je open voor een onbevooroordeelde sparringpartner dan is Competentie Coaching zeker iets waar je letterlijk en figuurlijk veel winst mee kan boeken.

Stress en Burn-Out

Ons Human Capital is natuurlijk van wezenlijk belang. Een maatwerkplan betreffende preventie en verzuim kan mogelijk zeer nuttig zijn. Individuele zorg bij Stress en Burn Out behoed een organisatie voor meer kosten en uitval en kan het risico voor erger uitsluiten. Integratie en ontwikkeling van kwetsbare personen gaan hand in hand met het versterken van teams en organisatie. De ervaring leert dat mensen die te maken hebben gehad met grote stress en/of Burn Out sterker worden en beter met situaties om kunnen gaan door de verkregen kennis.